The Shaman Way

Jos Kester the Shaman way

For English see below.

De weg van het hart

Een sjamaan is een uitverkorene, een geroepene. Iemand die, vaak tegen wil en dank, door voorouders en spirits wordt geroepen om er te zijn voor zijn of haar ‘volk’. Zo was dat in de oude tijd. Nu geven we workshops, hebben een praktijk, maar is de opdracht ‘er te zijn voor je medemens’ niet veranderd. Dat is een heilige opdracht. 

De aloude levenswijze waarop sjamanen nog steeds leven en werken sluit voor veel mensen aan op de behoefte aan spiritualiteit, betekenis- en zingeving. Zoveel mensen voelen dat de manier waarop ze nu leven en werken niet meer past. Je weet dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’ en wil daar graag dieper mee in aanraking komen, je er bewust van worden en ermee werken.

The Shaman Way is bedoeld om je te laten ervaren hoe sjamanisme kan worden ingebed in het leven van alle dag. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs zware en moeilijke initiaties te ondergaan. Wat je doet met deze vier zaterdagen is jezelf ‘openen’, waarna het leven zelf de initiaties brengt die je aankan en verder zullen brengen.
De moderne sjamaan is therapeut, moeder, vader, leraar of lerares, werkt in de zorg is ICTer of directeur. Maar wel in verbinding met de natuur en Al wat is, waardoor het leven een diep gevoelde spirituele laag krijgt. In verbinding met je hart en onze voorouders, zodat we weer beseffen wie we zijn en waar we vandaan komen. We leren belangrijke gebeurtenissen te markeren met ceremonies en voelen dieper de verbinding met alles wat leeft. We vieren dat en eren het.

Dat is The Shaman Way nu, vandaag. En wij zijn verheugd en vereerd dat we jullie hiermee in aanraking mogen brengen.

Deelname

De Shaman Way is een vervolg op de basiscursus sjamanisme. Het is overigens niet noodzakelijk de basiscursus te hebben gevolgd. Het is voor verdieping in je leven en voor iedereen die op het punt in zijn/haar leven is aangekomen bij de vraag ‘wat wil ik nou eigenlijk?’ en wat zich niet meer laat wegduwen.

Kijk voor data in de Agenda.

Drie zaterdagen worden gegeven bij De Vrije Ruimte, Stadhouderslaan 15, Den Haag, van 9.30u tot 18.00u. De zweethut wordt gegeven in Epe bij Centrum Oostraven.

De kosten bedragen €570. Er is korting voor studenten of je een klein inkomen hebt. Neem contact op als je denkt voor korting in aanmerking te komen. Geld mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen.

Mail: info@joskester.com

We werken met een kleine groep van maximaal 6 tot 12 deelnemers. Je inschrijving is verzekerd als we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen en je hebt betaald (tenzij je een betalingsregeling bent overeengekomen). Je ontvangt dan ook een syllabus met meer informatie over de thema’s van deze dagen. Kun je na je aanmelding toch niet komen? Tot een maand voor aanvang kan je afzeggen. Daarna moeten we helaas de kosten in rekening brengen. Wel is het mogelijk je deelname over te dragen aan iemand anders. Onze algemene voorwaarden tref je hier op de site aan (zie Contact). Deelnemen aan onze activiteiten betekent dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Programma

Dag 1 – Schaduw (A Fools Paradise)

We springen meteen in het diepe: het thema van de eerste dag is Schaduw. Volgens Carl Gustav Jung is dat het totaal van alle duistere en vooral onderdrukte gevoelens die in ons verborgen zitten. De schaduw is alles wat we niet willen zijn, maar tegelijkertijd regelmatig wel zijn. Daarom is dit ook ‘het paradijs van de gek’: want vaak denk je dat jij je schaduw goed verbergt, terwijl iedereen kan zien dat je een masker draagt.

De schaduw ontwikkelt zich in ieder mens en dat begint al in je kindertijd. Schaduw is afhankelijk van de cultuur waarin je opgroeit. Schaduw hoort bij het leven, zoals het licht bij de dag hoort en het donker bij de nacht. Wij hebben onze schaduw vooral te danken aan de christelijke moraliteit en opvoedkundige ideeën die veraf staan van een ‘natuurlijk’ opgroeien, waarin kinderen mogen zijn en leren van elkaar en iedereen in een gemeenschap. Wij hebben van opvoeding een technisch product gemaakt, waar twee biologische ouders verantwoordelijkheid voor dragen. Het resultaat is dat kinderen in hun ontwikkeling worden beperkt, zich niet kunnen en mogen uiten en hun van nature aangeboren nieuwsgierigheid niet kunnen en mogen leven. Ze verstoppen eigenschappen die in hun omgeving als ‘niet-wenselijk’ worden gezien. Daardoor ontstaat er een rugzak, zoals Robert Bly (auteur van het boek ‘De Wildeman’) dat noemt, waarin we alle opgedane negativiteit en pijn stoppen, tot het moment dat die rugzak te zwaar wordt en we alles wat er in zit aan zullen moeten kijken.

Op dag 1 van The Shaman Way ga je verbinding maken met je schaduw. Door je schaduw aan te kijken, leer je dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Dat er kracht in schuilt, maar dat het ook je zwakke plek is, die aandacht verdient en je je triggers kent. Want een sjamaan kent z’n schaduw en wordt er niet door verrast. Deze dag hopen we dat je je schaduw leert kennen, te aanvaarden en te omarmen.

Dag 2 – De Omdraaiing – VrouwMan-energie

Je bent geboren als een man of als een vrouw. Jouw persoonlijkheid is in belangrijke mate gevormd door de culturele beelden in jouw omgeving over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En bijna iedereen voelt dat het niet (meer) klopt hoe in onze cultuur de rollen van mannen en vrouwen zijn gedefinieerd. Dat mannelijkheid meer wordt gewaardeerd dan vrouwelijkheid bijvoorbeeld. Dat de manier waarop we in snel tempo onze aardbol onleefbaar aan het maken zijn heeft hier ook mee te maken. En daarom zijn zoveel mensen bezig (met vallen en opstaan) met de hereniging van het vrouwelijke en het mannelijke. Overal voelen mensen die roep in zichzelf dit niet alleen onderling met elkaar te hervinden, maar ook in henzelf. Dat onze levens, maar vooral die van de zeven generaties na ons, ervan af hangen of we in staat zullen zijn om balans te brengen in hoe we met elkaar en met de aarde omgaan.

Deze dag is daarom misschien wel het meest confronterende en meest essentiële van The Shaman Way. Je gaat namelijk de omdraaiing maken naar dat andere deel in jezelf: waar is de man in jou als vrouw? En waar is de vrouw in jou als man? Heel spannend, omdat we, grotendeels onbewust, eeuwenlang zijn geprogrammeerd met beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Vaak hebben we daar negatieve oordelen over. En dan kom je dat in jezelf tegen.

We brengen deze dag grotendeels gescheiden door: de mannen bij de mannen, de vrouwen bij de vrouwen. Omdat dit thema de grootst mogelijke veiligheid vraagt. Omdat het vrouwelijk deel voor mannen heel anders voelt dan voor vrouwen hun mannelijk deel. Vrouwen worden vaak op hun mannelijk kant aangesproken en laten vooral die zijde zien omdat we in een door mannen gedomineerde cultuur leven. Hun vrouwelijkheid lijdt daar onder. Mannen daarentegen willen veelal niet op hun vrouwelijkheid worden aangesproken, omdat al eeuwen tegen mannen wordt gezegd dat dat zwak is daardoor onbetrouwbaar.

Door de omdraaiing is het mogelijk de verschillen in energie te ervaren. Door het programma van deze dag zal er een dynamiek ontstaan die het helder maakt hoe we deze rollen invullen en zal je eigen vrouwelijkheid en eigen mannelijkheid in een andere licht komen te staan. Want een sjamaan kent zijn/haar mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Het is aan jou om deze in te zetten naargelang een situatie daarom vraagt. Zonder taboes, zonder schaamte.

Dag 3 – Levenskracht/levensmissie

Levenskracht en levensmissie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent met een doel naar deze aarde gekomen. Maar al te vaak gebeurt het dat we dat doel gedurende ons leven uit het oog verliezen, of dat we weigeren eraan te voldoen. Zo vinden mensen van rond de 30 het tegenwoordig heel lastig om ‘met de voeten in de klei’ te gaan staan, écht volwassen te worden, omdat ze ergens bang zijn hun volledige potentieel aan te spreken en hun levensmissie (als je dat al weet) dan maar opzij te zetten. En rond je veertigste komt die behoefte dat te willen weten vaak weer tot leven en dat noemen we dan een midlife crisis, want je hebt dan heel erg je best gedaan je leven zo in te richten dat dat doel op de achtergrond is geraakt. Vragen als ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Is dit alles?’ en ‘Waarom ben ik niet gelukkig met mijn huisje, boompje, beestje?’ steken dan de kop op. En ook ‘Er moet toch meer zijn dan dit?’

Het antwoord is: ja, voor jou is er meer, anders zou je deze workshops niet volgen!

Deze zaterdag willen we je weer in contact brengen met je levensmissie. En met de blokkades die ervoor hebben gezorgd dat je het contact met die missie bent kwijtgeraakt. Of die ervoor hebben gezorgd dat je je missie niet bent gaan leven. Het werk dat we tijdens de eerste twee dagen hebben gedaan gaat hierbij helpen, want de redenen waarom je schaduw hebt opgebouwd of waarom je je mannelijke/vrouwelijke aard hebt verborgen zijn vaak ook de oorzaak voor het verlies van het contact met je missie. En voor het ontbreken van levenskracht om die missie te leven.

Levenskracht heb je nodig om de opdracht die je jezelf hebt gegeven, voor je hier naar toe kwam, uit te voeren. Hoe het gesteld is met jouw levenskracht hangt af van allerlei factoren. Wat heb je meegekregen vanuit je voorouderlijn? Welke blokkades heb je zelf opgebouwd. Hoe leef je? Zet je je wilskracht in om je levensmissie te realiseren of voor het verzadigen van kortstondige verlangens? Deze dag onderzoek je deze vragen, zodat je in contact kunt komen met die kracht én kunt besluiten om deze in te zetten voor jouw levensmissie. Want een sjamaan weet wat zij/hij hier komt doen en laat zich niet van dat pad afleiden.

Het is de weg van het hart om met diep respect voor het levenvoortbrengend principe van de aarde en al wat leeft, jouw levenskracht daarvoor in dienst te stellen.

Dag 4 – Een zijn met de natuur

De eerste drie dagen van deze cursus heb je kennis gemaakt met de diepere lagen in jezelf, waardoor je kunt kiezen om de Rode Weg te volgen, oftewel de weg van het hart. Op deze laatste dag markeren we dit met een zweethutceremonie. Maar eerst maak je kennis met een aantal technieken die iedere sjamaan tot zijn/haar beschikking heeft: spiegelen in de natuur, stil zijn, vasten, bidden, en offeren. In tegenstelling tot de andere drie dagen is er op deze dag geen klok: we leven in ‘indian time’: dat wil zeggen dat voor alles vanzelf het juiste moment aanbreekt. Horloges gaan af, telefoons gaan uit.

In de ochtend ga je een zogenaamde medicijnwandeling maken. Een medicijnwandeling is alleen in de natuur zijn. In stilte blijven. In afzondering, in de natuur, op jezelf. Het is een eeuwenoud gebruik om dichter bij de (jouw) bron te komen. Om dichter bij jezelf te komen. Om een offer te brengen. Om intenties voor jezelf te maken. Om te bidden. In de ochtend ben je alleen in de natuur, wandelend, zittend op een eigen gekozen plek in het bos van de Hoge Veluwe.

Door niet te praten zak je uit je hoofd in je hart en je buik. Wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met wat er om je heen gebeurt. Door te vasten maak je nog gemakkelijker dit contact. Als je lijf niet bezig hoeft te zijn met spijsvertering ontstaat er ruimte voor andere dingen.

Ondertussen wordt de zweethut klaargemaakt. De vuurmensen en begeleiders maken de vuurplek schoon en bouwen de houtstapel waar de stenen op worden verhit. Er worden dekens over het geraamte van wilgentakken gelegd. Rond het middaguur wordt het vuur ontstoken. We eten en spreken nog steeds niet, alleen om onze intentie aan de stenen mee te geven. In de hut bidden we, zingen we, roken we de pijp, zweten we. We brengen het offer van het doorstaan van de hitte voor onze verwanten. We verbinden ons met de inzichten die we gedurende deze vier dagen over onszelf hebben gekregen. We vragen heling voor onszelf en voor onze verwanten. We zijn dankbaar.

Zweethut | Vuur | Jaartraining Sjamanisme

English

The way of the heart

Originally a shaman is a chosen one. Someone who, often against his or her will, is called by the Spirits to take on their task as a healer and mediator between the Spirits and this world. A shaman is expected to put aside the ego, ‘die,’ and be reborn to serve the community. It’s called ’the death of the Shaman.’ Many of the rituals and techniques they use were secret. Only the chosen were allowed to know these secrets.

At first sight, this does not seem to fit with how we live in the Netherlands now. Is The Shaman Way, therefore, irrelevant to us?

On the contrary, our experience shows that the way shamans live for many people in the Netherlands seamlessly fits their need for spirituality, for meaning. So many people feel that the way they live and work isn’t enough. They find no real satisfaction in it. They feel that ‘there is more between heaven and earth’ and are eager to get in touch with it, become aware of it, and work with it.

This advanced course, The Shaman Way, is intended to let you experience how shamanism can be embedded in everyday life. The modern shaman does not necessarily have to undergo severe initiations. What you do with these four Saturdays is ‘unlock yourself,’ after which life itself brings the initiations you can handle and take you further on your path in life.

The modern shaman is a therapist, mother, teacher, IT specialist, or director. But in connection with nature, so that sustainability gets a deeply felt spiritual layer. In connection with your heart and ancestors so that we realize who we are and where we came from. We mark essential events with ceremonies and feel more deeply the connection with all that lives. We celebrate and honor it.

That is The Shaman Way now, today, in the Netherlands. And we are delighted and honored to be able to bring you in deeper contact with it.

Participation

The Shaman Way is a continuation of the base course shamanism. The Shaman way is anyone who has reached the point in his/her life ‘what do I want’, and who can’t push that question away anymore.

Look for dates in the Agenda. There is guidance by two very experienced teachers. Introductie/juulz/jos.pdf

Three Saturdays are given at De Vrije Ruimte, Stadhouderslaan 15, The Hague, from 9.30am to 6pm. The sweat lodge is given in Epe at Centrum Oostraven. The costs are €570. You will receive a discount if you are a student or have a small income. So contact us if you want more information or want a discount. Mail: info@joskester.com

We work with a small group of a maximum of 6 to 12 participants. Your registration is assured when we have received your registration form, and you have paid. You will also receive a syllabus with more information about the shamanic themes of these days. Are you unable to come after your registration? You can cancel up to a month before the start. After that, we, unfortunately, have to charge the costs. However, it is possible to transfer your participation to someone else. You can find our general terms and conditions here on the site (see contact). Participating in our activities means that you agree to these terms and conditions.

Programme

Day 1 – Shadow (A Fools Paradise)

We immediately go deep: the theme of the first day is Shadow. According to Carl Gustav Jung, this is the sum of all dark and especially suppressed feelings that hide within us. The Shadow is everything we don’t want to be, but at the same time, regularly are. It’s also ’the fool’s paradise’ because you often think you are hiding your Shadow well, while everyone can see you are wearing a mask.

The Shadow develops in every person, and starts in childhood. Shadow depends on the culture you grow up in. Shadow is part of life, just as light and dark. We owe our Shadow mainly to Christian morality and educational ideas that are far from growing up natural, where children are allowed to be and learn from each other and everyone in a community. We have turned upbringing into a technical product, for which two biological parents bear responsibility. The result is that children are limited in their development, can’t express themselves, and can’t live their natural innate curiosity. As Robert Bly (author of the book ‘De Wildeman’) calls it, we create a backpack, in which we put all the negativity and pain that we have acquired, until the moment that the load becomes too heavy and we have to deal with it.

On day 1 of The Shaman Way, you will connect with your shadow. By looking at your shadow, you learn not to be afraid of it. There is strength in it, but it is also your weak spot, one that deserves attention and that you have to handle with care. Shamans knows their shadow and are not surprised by it. They understand, accept and embrace their shadow.

Day 2 – The Reversal – Woman Man energy

You were born a man or a woman. The cultural images largely shape your personality in your environment of masculinity and femininity. And almost everyone feels that it is not (anymore) correct how the roles of men and women are defined in our culture. That masculinity is valued more than femininity, for example. That how we are rapidly making our globe unlivable also has to do with this. And that is why it is time for a reunification of the feminine and the masculine. People feel the call in themselves to rediscover this with each other but also in themselves. That our lives, especially for the comming seven generations, depending on whether we will be able to interact with each other and with mother earth.

This day is, therefore, perhaps the most confronting and most essential of The Shaman Way. You will make the turnaround to that other part of yourself: where is the man in you as a woman? And where is the woman in you as a man? Very exciting because we have been, largely unconsciously, programmed for centuries with images of masculinity and femininity. We often have negative judgments about this. And then you come across that in yourself.

We spend this day largely separated: the men with the men, the women with the women because this theme requires the greatest possible security. Because the feminine part feels very different for men than for women their masculine part. Women are often addressed on their masculine side and especially show that side because we live in a male-dominated culture. Their femininity suffers. On the other hand, men usually do not want to be held accountable for their femininity because men have been told for centuries that it is weak and therefore unreliable.

The reversal makes it possible to experience the differences in energy. This day’s program will create a dynamic that will clarify how we fulfill these roles. Your femininity and masculinity will come to be seen in a different light because a shaman knows his / her masculine and feminine qualities. It is The Shaman Way to use it as a situation requires. Without taboos, without shame.

Day 3 – Life-force / life mission

Life-force and life mission are inextricably linked. You came to this earth for a purpose. Too often, it happens during our lifetime that we lose sight of that goal or that we refuse to live up to it. For example, people in their 30s nowadays find it very difficult to ‘be grounded’ because they can feel that ‘society’ asks them to put their life mission aside. And around the age of forty, that goal often comes back to life. We call that a midlife crisis because you have done your very best to organize your life in such a way that that goal has faded into the background. Questions such as ‘Why am I here?’ ‘Is this all?’ arise. And also, ‘There must be more than this, right?’

The answer is: yes, there is more for you; otherwise, you would not follow these workshops.

This Saturday, we want to bring you back in touch with your life mission. And with the blockages that have caused you to lose contact with that mission. Or who prevented you from living your mission. The work we have done during the first two days will help with this, as the reasons you have built a shadow or hidden your masculine/feminine nature are often also the cause of the loss of contact with your mission. And for the lack of vitality to live that mission.

You need life force to carry out the task you gave yourself before you came here. The state of your life force depends on all kinds of factors. What did you get from your ancestral line? Which blockages have you built yourself so that your power can no longer flow? Do you use your willpower to realize your life mission or to satisfy ephemeral desires? This day, you will investigate these questions to come into contact with that power and decide to use it for your life mission because a shaman knows what she/he is coming to do and cannot be distracted from that path. It is The Shaman Way to allow her/his life force to be nourished by all that lives with deep respect for the life-producing principle of the earth.

Day 4 – Being one with nature

During the first three days of this course, you will be introduced to the deeper layers within yourself, allowing you to choose to follow the Red Road, or The Shamans Way. On this last day, we mark this with a sweat lodge ceremony. But first, you will get acquainted with some techniques that every shaman has at his/her disposal: mirroring in nature, being still, fasting, praying, and sacrificing. In contrast to the other three days, there is no clock on this day: we live in ‘Indian time’: that is to say that the right time for everything will come by itself. Watches go off, phones put out.

In the morning, you will take a so-called medicine walk. A medicine walk is to be alone in nature. Stay in silence. In isolation, by yourself. It is an age-old practice to get closer to (your) source. To get closer to yourself. To make a sacrifice. To make intentions for yourself. To pray. In the morning you are alone, walking, sitting in your own chosen spot in the forest of the Hoge Veluwe.

By not talking, you sink from your head into your heart and your stomach. It is getting easier to connect with what is going on around you. Fasting makes this contact even easier. If your body does not have to be busy with digestion, space is created for other things.

In the meantime, the sweat lodge is prepared. The fire people and attendants clean the fireplace and build the woodpile on which the stones will be heated. Blankets are placed over the framework of willow branches. The fire is lit around noon. If you are back from your medicine walk we still don’t eat or speak, you give our intention to the stones. In the hut, we pray, we sing, we smoke the pipe, we sweat. We make the sacrifice of enduring the heat for our relatives. We connect with the insights we have gained about ourselves during these four days. We ask for healing for ourselves and our relatives. We are grateful.

After the sweat lodge, we celebrate that we have met the shaman in ourselves. We taste how delicious food is after a day of fasting. After this day, you are ready to live the shamans’ way as it suits you.