The Shaman Way

Jos Kester the Shaman way

De weg van het hart

Van oorsprong is een sjamaan een uitverkorene, een geroepene. Iemand die, vaak tegen wil en dank, door de Spirits wordt geroepen om zijn of haar taak als genezer en bemiddelaar tussen Spirits en deze wereld op zich te nemen. Van een sjamaan wordt verwacht dat die het ego opzij zet, ‘dood gaat’, om opnieuw geboren te worden voor een leven dat in dienst staat van de gemeenschap. Veel van de rituelen en technieken die ze gebruiken waren geheim, alleen voor ingewijden. Slechts de uitverkorenen mochten deze geheimen kennen.

Op het eerste gezicht lijkt dit niet te passen bij hoe wij nu, in Nederland leven. Is daarmee de Sjamaanse Weg voor ons niet relevant?

In tegendeel. Het is onze ervaring dat de manier waarop sjamanen werken voor veel mensen in Nederland op dit moment naadloos aansluit op hun behoefte aan spiritualiteit, aan betekenisgeving. Zoveel mensen voelen dat de manier waarop ze nu leven en werken niet genoeg is. Ze vinden er geen voldoening in. Ze voelen dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’ en willen daar heel graag mee in aanraking komen, zich er bewust van worden en ermee werken.

Deze verdiepingscursus The Shaman Way is bedoeld om jou te laten ervaren hoe sjamanisme kan worden ingebed in het leven van alle dag. De moderne sjamaan hoeft zijn of haar ego niet de das om te doen, hoeft geen zware initiaties te ondergaan. De moderne sjamaan is therapeut, moeder, lerares, ICTer of directeur. Maar wel in verbinding met de natuur, waardoor duurzaamheid een diep gevoelde spirituele laag krijgt. In verbinding met je hart en onze voorouders, zodat we weten waar we vandaan komen. We markeren belangrijke gebeurtenissen met ceremonies. We voelen steeds dieper de verbinding met alles wat leeft. We vieren dat en eren het.

Dat is The Shaman Way nu, vandaag, in Nederland. En wij zijn verheugd en vereerd dat we jullie hiermee dieper in aanraking mogen brengen.

De Verdiepingscursus The Shaman Way, een vervolg op de basiscursus sjamanisme, bestaat uit vier themadagen:

Dag 1 – Schaduw (A Fools Paradise)

We springen meteen in het diepe: het thema van de eerste dag is Schaduw. Volgens Carl Gustav Jung is dat het totaal van alle duistere en vooral onderdrukte gevoelens die in ons verborgen zitten. De schaduw is alles wat we niet willen zijn, maar tegelijkertijd regelmatig wel zijn. Daarom is dit ook ‘het paradijs van de gek’: want vaak denk je dat jij je schaduw goed verbergt, terwijl iedereen kan zien dat je een masker draagt.

De schaduw ontwikkelt zich in ieder mens en dat begint al in je kindertijd. Schaduw is afhankelijk van de cultuur waarin je opgroeit. Schaduw hoort bij het leven, zoals het licht bij de dag hoort en het donker bij de nacht. Wij hebben onze schaduw vooral te danken aan de christelijke moraliteit en opvoedkundige ideeën die veraf staan van een ‘natuurlijk’ opgroeien, waarin kinderen mogen zijn en leren van elkaar en iedereen in een gemeenschap. Wij hebben van opvoeding een technisch product gemaakt, waar twee biologische ouders verantwoordelijkheid voor dragen. Het resultaat is dat kinderen in hun ontwikkeling worden beperkt, zich niet kunnen en mogen uiten en hun van nature aangeboren nieuwsgierigheid niet kunnen en mogen leven. Ze verstoppen eigenschappen die in hun omgeving als ‘niet-wenselijk’ worden gezien. Daardoor ontstaat er een rugzak, zoals Robert Bly (auteur van het boek ‘De Wildeman’) dat noemt, waarin we alle opgedane negativiteit en pijn stoppen, tot het moment dat die rugzak te zwaar wordt en we alles wat er in zit aan zullen moeten kijken.

Op dag 1 van The Shaman Way ga je verbinding maken met je schaduw. Door je schaduw aan te kijken, leer je dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Dat er kracht in schuilt, maar dat het ook je zwakke plek is, die aandacht verdient en waar je voorzichtig mee om moet springen. Want een sjamaan kent z’n schaduw en wordt er niet door verrast. Het is The Shaman Way om je schaduw te kennen, te aanvaarden en te omarmen.

Dag 2 – De Omdraaiing – VrouwMan-energie

Je bent geboren als een man of als een vrouw. Jouw persoonlijkheid is in belangrijke mate gevormd door de culturele beelden in jouw omgeving over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En bijna iedereen voelt dat het niet (meer) klopt hoe in onze cultuur de rollen van mannen en vrouwen zijn gedefinieerd. Dat mannelijkheid meer wordt gewaardeerd dan vrouwelijkheid bijvoorbeeld. Dat de manier waarop we in snel tempo onze aardbol onleefbaar aan het maken zijn hier ook mee te maken heeft. En daarom is het de hoogste tijd voor een hereniging van het vrouwelijke en het mannelijke. Overal voelen mensen die roep in zichzelf dit niet alleen onderling met elkaar te hervinden, maar ook in henzelf. Dat onze levens, maar vooral die van de zeven generaties na ons, ervan af hangen of we in staat zullen zijn om balans te brengen in hoe we met elkaar en met de aarde omgaan.

Deze dag is daarom misschien wel het meest confronterende en meest essentiële van The Shaman Way. Je gaat namelijk de omdraaiing maken naar dat andere deel in jezelf: waar is de man in jou als vrouw? En waar is de vrouw in jou als man? Heel spannend, omdat we, grotendeels onbewust, eeuwenlang zijn geprogrammeerd met beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Vaak hebben we daar negatieve oordelen over. En dan kom je dat in jezelf tegen. Wow.

We brengen deze dag grotendeels gescheiden door: de mannen bij de mannen, de vrouwen bij de vrouwen. Omdat dit thema de grootst mogelijke veiligheid vraagt. Omdat het vrouwelijk deel voor mannen heel anders voelt dan voor vrouwen hun mannelijk deel. Vrouwen worden vaak op hun mannelijk kant aangesproken en laten vooral die zijde zien omdat we in een door mannen gedomineerde cultuur leven. Hun vrouwelijkheid lijdt daar onder. Mannen daarentegen willen veelal niet op hun vrouwelijkheid worden aangesproken, omdat al eeuwen tegen mannen wordt gezegd dat dat zwak is daardoor onbetrouwbaar.

Door de omdraaiing is het mogelijk de verschillen in energie te ervaren. Door het programma van deze dag zal er een dynamiek ontstaan die het helder maakt hoe we deze rollen invullen en zal je eigen vrouwelijkheid en eigen mannelijkheid in een andere licht komen te staan. Want een sjamaan kent zijn/haar mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Het is The Shaman Way om deze in te zetten naargelang een situatie daarom vraagt. Zonder taboes, zonder schaamte.

Dag 3 – Levenskracht/levensmissie

Levenskracht en levensmissie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent met een doel naar deze aarde gekomen. Maar al te vaak gebeurt het dat we dat doel gedurende ons leven uit het oog verliezen, of dat we weigeren eraan te voldoen. Zo vinden mensen van rond de 30 het tegenwoordig heel lastig om ‘met de voeten in de klei’ te gaan staan, écht volwassen te worden, omdat ze kunnen voelen dat ‘de maatschappij’ van hen vraagt dat ze hun levensmissie opzij zetten. En rond je veertigste komt dat doel vaak weer tot leven en dat noemen we dan een midlife crisis, want je hebt dan heel erg je best gedaan je leven zo in te richten dat dat doel op de achtergrond is geraakt. Vragen als ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Is dit alles?’ en ‘Waarom ben ik niet gelukkig met mijn huisje, boompje, beestje?’ steken dan de kop op. En ook ‘Er moet toch meer zijn dan dit?’

Het antwoord is: ja, voor jou is er meer, anders zou je deze workshops niet volgen!

Deze zaterdag willen we je weer in contact brengen met je levensmissie. En met de blokkades die ervoor hebben gezorgd dat je het contact met die missie bent kwijtgeraakt. Of die ervoor hebben gezorgd dat je je missie niet bent gaan leven. Het werk dat we tijdens de eerste twee dagen hebben gedaan gaat hierbij helpen, want de redenen waarom je schaduw hebt opgebouwd of waarom je je mannelijke/vrouwelijke aard hebt verborgen zijn vaak ook de oorzaak voor het verlies van het contact met je missie. En voor het ontbreken van levenskracht om die missie te leven.

Levenskracht heb je nodig om de opdracht die je jezelf hebt gegeven, voor je hier naar toe kwam, uit te voeren. Hoe het gesteld is met jouw levenskracht hangt af van allerlei factoren. Wat heb je meegekregen vanuit je voorouderlijn? Welke blokkades heb je zelf opgebouwd waardoor jouw kracht niet meer kan stromen? Zet je je wilskracht in om je levensmissie te realiseren of voor het verzadigen van kortstondige verlangens? Deze dag onderzoek je deze vragen, zodat je in contact kunt komen met die kracht én kunt besluiten om deze in te zetten voor jouw levensmissie. Want een sjamaan weet wat zij/hij hier komt doen en laat zich niet van dat pad afleiden. Het is The Shaman Way om met diep respect voor het levensvoortbrengend principe van de aarde haar/zijn levenskracht te laten voeden door al wat leeft.

Dag 4 – Een zijn met de natuur

De eerste drie dagen van deze cursus heb je kennis gemaakt met de diepere lagen in jezelf, waardoor je kunt kiezen om de Rode Weg te volgen, oftewel ‘The Shamans Way’. Op deze laatste dag markeren we dit met een zweethutceremonie. Maar eerst maak je kennis met een aantal technieken die iedere sjamaan tot zijn/haar beschikking heeft: spiegelen in de natuur, stil zijn, vasten, bidden, en offeren. In tegenstelling tot de andere drie dagen is er op deze dag geen klok: we leven in ‘indian time’: dat wil zeggen dat voor alles vanzelf het juiste moment aanbreekt. Horloges gaan af, telefoons gaan uit.

In de ochtend ga je een zogenaamde medicijnwandeling maken. Een medicijnwandeling is alleen in de natuur zijn. In stilte blijven. In afzondering, in de natuur, op jezelf. Het is een eeuwenoud gebruik om dichter bij de (jouw) bron te komen. Om dichter bij jezelf te komen. Om een offer te brengen. Om intenties voor jezelf te maken. Om te bidden. In de ochtend ben je alleen in de natuur, wandelend, zittend op een eigen gekozen plek in het bos van de Hoge Veluwe.

Door niet te praten zak je uit je hoofd in je hart en je buik. Wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met wat er om je heen gebeurt. Door te vasten maak je nog gemakkelijker dit contact. Als je lijf niet bezig hoeft te zijn met spijsvertering ontstaat er ruimte voor andere dingen.

Ondertussen wordt de zweethut klaargemaakt. De vuurmensen en begeleiders maken de vuurplek schoon en bouwen de houtstapel waar de stenen op worden verhit. Er worden dekens over het geraamte van wilgentakken gelegd. Rond het middaguur wordt het vuur ontstoken. We eten en spreken nog steeds niet, alleen om onze intentie aan de stenen mee te geven. In de hut bidden we, zingen we, roken we de pijp, zweten we. We brengen het offer van het doorstaan van de hitte voor onze verwanten. We verbinden ons met de inzichten die we gedurende deze vier dagen over onszelf hebben gekregen. We vragen heling voor onszelf en voor onze verwanten. We zijn dankbaar.

Na de zweethut vieren we dat we de sjamaan in onszelf hebben ontmoet. We proeven hoe ontzettend lekker eten is na een dag vasten. We geven een stukje van onszelf weg als dank voor wat we deze vier dagen hebben ontvangen van de groep. Na deze dag ben je klaar om the shamans way te leven zoals dat bij jou past.

Zweethut | Vuur | Jaartraining Sjamanisme

Deelname

De Shaman Way is een vervolg op de basiscursus sjamanisme en voor deelnemers die na de basiscursus zoiets hebben van ‘ik wil meer’. Het is niet noodzakelijk de basiscursus te hebben gevolgd, al is het wel een aanrader. Maar iedereen die op het punt in zijn/haar leven is aangekomen bij de vraag ‘wat wil ik nou eigenlijk?’ en die zich niet meer laat wegduwen is natuurlijk welkom.
Kijk voor data in de Agenda. Begeleiding door twee zeer ervaren docenten. Introductie/juulz/jos.pdf

Drie zaterdagen worden gegeven bij De Vrije Ruimte, Stadhouderslaan 15, Den Haag, van 9.30u tot 18.00u. De zweethut wordt gegeven in Epe bij Centrum Oostraven.

De kosten bedragen €590. Je krijgt korting als je student bent of een klein inkomen hebt. Dus neem contact met ons op als je denkt voor korting in aanmerking te komen. 

We werken met een kleine groep van maximaal 15 deelnemers. Je inschrijving is verzekerd als we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen en je hebt betaald. Je ontvangt dan ook een syllabus met meer informatie over de sjamanistische thema’s van deze dagen. Kun je na je aanmelding toch niet komen? Tot een maand voor aanvang kan je afzeggen. Daarna moeten we helaas de kosten in rekening brengen. Wel is het mogelijk je deelname over te dragen aan iemand anders. Onze algemene voorwaarden tref je hier op de site aan (zie Contact). Deelnemen aan onze activiteiten betekent dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.