Skip to content

The Shaman Way

Jos Kester the Shaman way

For English see below.

De weg van het hart

(Zie voor een review onderaan deze tekst)

Een sjamaan is een uitverkorene, een geroepene. Iemand die, vaak tegen wil en dank, door voorouders en spirits wordt geroepen om er te zijn voor zijn of haar ‘volk’. Zo was dat in de oude tijd. Nu geven we workshops, hebben een praktijk, maar is de opdracht ‘er te zijn voor je medemens’ niet veranderd. Dat is een heilige opdracht. 

De aloude levenswijze waarop sjamanen nog steeds leven en werken, een schakel zijn tussen hemel en aarde, sluit voor veel mensen aan op de behoefte aan spiritualiteit, betekenis- en zingeving. Zoveel mensen voelen dat de manier waarop ze nu leven en werken niet meer past. Je weet dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’ en wil daar graag dieper mee in aanraking komen, je er bewust van worden en ermee werken.

The Shaman Way is bedoeld om je te laten ervaren hoe sjamanisme kan worden ingebed in het leven van alle dag. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs zware en moeilijke initiaties te ondergaan. Wat je doet tijdens deze vier zaterdagen is jezelf ‘openen’, waarna het leven zelf de initiaties brengt die je aankan en verder zullen brengen.
Sjamanisme mag misschien al eeuwen oud zijn, het staat niet in de weg als je therapeut, moeder, vader, leraar of lerares, werkt in de zorg, ICTer of directeur bent. Het zal je meer in verbinding met de natuur en Al wat is brengen, waardoor het leven een diep gevoelde spirituele laag krijgt. In verbinding met je hart en onze voorouders, zodat we weer beseffen wie we zijn en waar we vandaan komen. We leren belangrijke gebeurtenissen te markeren met ceremonies en voelen dieper de verbinding met alles wat leeft. We vieren dat en eren het.

Dat is The Shaman Way nu, vandaag. En wij zijn verheugd en vereerd iedereen de mogelijkheid te bieden hiermee in aanraking komen.

Deelname

De Shaman Way is een vervolg op de basiscursus sjamanisme. Het is overigens niet noodzakelijk de basiscursus te hebben gevolgd. Het is voor verdieping in je leven en voor iedereen die op het punt in zijn/haar leven is aangekomen bij de vraag ‘wat wil ik nou eigenlijk?’ en wat zich niet meer laat wegduwen. Te ervaren wat sjamanisme inhoudt en wie je wilt zijn.

Kijk voor data in Agenda.

De zaterdagen worden gegeven bij De Vrije Ruimte, Stadhouderslaan 15, Den Haag, van 9.30u tot 18.00u.

De kosten bedragen €375, €475 of €575, afhankelijk van je inkomen. Als je genoeg inkomen hebt is je bijdrage €575. Graag motiveren bij ieder ander bedrag. 

Mail: info@joskester.com

We werken met een kleine groep van maximaal 6 tot 12 deelnemers. Als je de roep voelt stuur ons dan een bericht dan sturen wij je een aanmeldingsformulier. Zodra we dat hebben ontvangen en je hebt betaald (tenzij je een betalingsregeling bent overeengekomen) krijg je de syllabus met meer informatie over de thema’s van deze dagen. Kun je na je aanmelding toch niet komen? Tot een maand voor aanvang kan je afzeggen. Daarna moeten we helaas (een deel van) de kosten in rekening brengen. Wel is het mogelijk je deelname over te dragen aan iemand anders. Onze algemene voorwaarden tref je hier op de site aan (zie Contact). Deelnemen aan onze activiteiten betekent dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Programma

Dag 1 – Voorouders

Je voorouders kennen is dichterbij je wortels komen. Want je bent voor een deel wie zij waren. Deze dag gaat het erom je daarvan bewust te worden en je van hun oude trauma\’s los te maken zodat je die niet hoeft te herhalen.

Voor de oude volkeren was het zeer belangrijk hun voorouders te eren. In onze cultuur is de gedachte gaan leven dat dit niet meer nodig is. Contact tussen voorouders en de levenden is van belang voor je eigen wortels. Contact maken met je voorouders, ze gedenken en eren, kan meer helderheid geven over dingen in je leven die moeilijk en lastig voor je zijn. Wij hebben die moeilijkheden namelijk niet alleen van onszelf, maar kunnen voortkomen uit de voorouderlijke lijn. Mensen die zich voelen aangetrokken tot sjamanisme of andere vormen van spiritualiteit zijn vaak dragers van familiekarma. Dit karma is de som van alle verborgen en geheim gehouden taboes en verdriet in de familie. Dit kan teruggaan tot de zevende generatie. Door contact te maken met je voorouders kan je je bewust worden van alle verborgen emoties en familiegeheimen. Waar emoties worden dicht- of weggehouden kan het leven niet stromen.

Deze emoties, pijn en angsten worden van generatie op generatie doorgegeven, waardoor het zich ook herhaalt. Iedereen in de familie heeft er last van, maar één lid van de familie draagt dit met zich mee en gaat op zoek naar de heling voor zichzelf, en daarmee ook voor de familie. De geheimen en emoties zichtbaar maken kan de gehele familie bevrijden van een onbewuste last. Er is wel moed voor nodig omdat familieleden dit op een onbewust niveau soms niet wensen, want daarmee wordt de oude pijn voelbaar en een traditie doorbroken. Degene die dit draagt is daarom vaak of het buitenbeentje, het zwarte schaap en of voelt zichzelf buiten de familiekring staan. Door contact te maken met je voorouders kan er een begin worden gemaakt de herhaling te stoppen.

Onze voorouders wachten op onze aandacht, onze gedachten en onze gebeden. Deze zaterdag staat helemaal in het teken van het herstellen van dit contact. En als we hun tranen door ons heen laten vloeien wordt er iets heel gemaakt. Dan beleven we een moment van tikkun olam (תִּיקּוּן עוֹלָם) wat in het Hebreeuws betekent: het herstellen of vervolmaken van de wereld.

Misschien heb je tijdens de basiscursus al de voorouderoefening gedaan, waarbij je zeven generaties terugstapt in de voorouderlijn. Bij die oefening stappen vrouwen terug in de vrouwenlijn en mannen in hun mannenlijn. Dit heeft te maken met dat het voor je vrouw-zijn en voor je man-zijn belangrijk is je daarop de concentreren, omdat daar voor jou vaak lastige zaken zitten. Dit is geen vaststaand gegeven, maar ik wil je er wel op wijzen. Met de Shaman Way kom je in direct contact met zowel de vrouwen- als de mannenlijn door middel van een opstelling: de zogenaamde ‘vooroudertunnel’. Er zal hierdoor direct contact mogelijk zijn met je voorouders. Voorafgaand zijn er oefeningen en is er een trancereis om dan al contact met ze te maken.

Als je dat nog niet hebt, zou je thuis op een centrale plek in huis een huisaltaar voor je voorouders kunnen maken. Hiermee eer je ze voor wat ze hebben gedaan in hun leven om jou dit leven te schenken. Het is tevens een spiritueel kanaal, waar je iedere ochtend, of elk moment van de dag je gebeden kunt laten klinken. 

Dag 2 – Schaduw (A Fools Paradise)

We springen vervolgens in het diepe: het thema van de eerste dag is Schaduw. Volgens Carl Gustav Jung is dat het totaal van alle duistere en vooral onderdrukte gevoelens die in ons verborgen zitten. De schaduw is alles wat we niet willen zijn, maar tegelijkertijd regelmatig wel zijn. Daarom wordt dit ook wel ‘a fools paradise’ genoemd.

De schaduw ontwikkelt zich in ieder mens en dat begint al in je kindertijd. Schaduw is afhankelijk van de cultuur waarin je opgroeit. Schaduw hoort bij het leven, zoals het licht bij de dag hoort en het donker bij de nacht. Wij hebben onze schaduw vooral te danken aan de christelijke moraliteit en opvoedkundige ideeën die veraf staan van een \’natuurlijk\’ opgroeien, waarin kinderen mogen zijn en leren van elkaar en iedereen in een gemeenschap. Wij hebben van opvoeding een technisch product gemaakt, waar twee biologische ouders verantwoordelijkheid voor dragen. Het resultaat is dat kinderen in hun ontwikkeling worden beperkt, zich vaak niet kunnen en mogen uiten en hun van nature aangeboren nieuwsgierigheid niet kunnen leven. Ze verstoppen eigenschappen die in hun omgeving als ‘niet-wenselijk’ worden gezien. Daardoor ontstaat er een rugzak, zoals Robert Bly (auteur van het boek \’De Wildeman\’) dat noemt, waarin we alle opgedane negativiteit en pijn stoppen, tot het moment dat die rugzak te zwaar wordt en we alles wat er in zit aan zullen moeten kijken.

Deze dag ga je verbinding maken met je schaduw. Door je schaduw aan te kijken, leer je dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Dat er kracht in schuilt, maar dat het ook je zwakke plek is die aandacht verdient en waardoor je je triggers beter leert kennen. Iedereen die zijn of haar schaduw kent zal er niet meer door worden verrast. Deze dag hopen we dat je je schaduw leert kennen, te aanvaarden en te omarmen.

Dag 3 – De Omdraaiing (VrouwManEnergie)

Je bent geboren als man of als vrouw. Jouw persoonlijkheid is in belangrijke mate gevormd door de culturele beelden in jouw leven over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En bijna iedereen voelt dat het niet (meer) klopt hoe in onze cultuur de rollen van mannen en vrouwen zijn gedefinieerd. Dat mannelijkheid meer wordt gewaardeerd dan vrouwelijkheid bijvoorbeeld. Dat de manier waarop we in snel tempo onze aardbol onleefbaar aan het maken zijn heeft hier ook mee te maken. En daarom zijn zoveel mensen bezig (met vallen en opstaan) met de hereniging van het vrouwelijke en het mannelijke. Overal voelen mensen die roep in zichzelf dit niet alleen onderling met elkaar te hervinden, maar ook in zichzelf. Dat onze aarde, maar vooral die van de zeven generaties na ons, ervan af hangt of we in staat zullen zijn om balans te brengen in hoe mannen en vrouwen met elkaar en met de aarde omgaan.

Deze dag is daarom misschien wel de meest essentiële van The Shaman Way. Je gaat namelijk de omdraaiing maken naar dat andere deel in jezelf: waar is de man in jou als vrouw? En waar is de vrouw in jou als man? Heel spannend, omdat we, grotendeels onbewust, eeuwenlang zijn geprogrammeerd met beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Vaak hebben we daar negatieve oordelen over. En dan kom je dat in jezelf tegen.

We brengen deze dag grotendeels gescheiden door: de mannen bij de mannen, de vrouwen bij de vrouwen, omdat dit thema de grootst mogelijke veiligheid vraagt. En omdat het vrouwelijk deel voor mannen heel anders voelt dan voor vrouwen hun mannelijk deel. Vrouwen worden vaak op hun mannelijk kant aangesproken en laten vooral die zijde zien omdat we in een door mannen gedomineerde cultuur leven. Hun vrouwelijkheid lijdt daar onder. Mannen daarentegen willen veelal niet op hun vrouwelijkheid worden aangesproken, omdat al eeuwen tegen mannen wordt gezegd dat dat zwak is daardoor onbetrouwbaar.

Door de omdraaiing is het mogelijk de verschillen in energie te ervaren. Door het programma van deze dag zal er een dynamiek ontstaan die het helder maakt hoe we deze rollen invullen en zal je eigen vrouwelijkheid en eigen mannelijkheid in een andere licht komen te staan. Deze tijd vraagt van ons onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten te kennen. Het is aan jou om deze in te zetten naargelang een situatie daarom vraagt. Zonder taboes, zonder schaamte.

Deze dag krijg je de gelegenheid om je wederhelft te ontmoeten en daar uitdrukking aan te geven door middel van kleding, schmink en andere middelen.

Overigens is het een groot plezier om elkaar gedurende de omdraaiing te ontmoeten. Echt een groot plezier.

Dag 4 – Levenskracht/Levensmissie

Levenskracht en levensmissie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent met een doel naar deze aarde gekomen. Maar al te vaak gebeurt het dat we dat doel gedurende ons leven uit het oog verliezen, of dat we weigeren eraan te voldoen. Zo vinden mensen van rond de 30 het tegenwoordig heel lastig om ‘met de voeten in de klei’ te gaan staan, écht volwassen te worden, omdat ze ergens bang zijn hun volledige potentieel aan te spreken en hun levensmissie (als je dat al weet) dan maar opzij te zetten. En rond je veertigste komt die behoefte dat te willen weten vaak weer tot leven en dat noemen we dan een midlife crisis, want je hebt dan heel erg je best gedaan je leven zo in te richten dat dat doel op de achtergrond is geraakt. Vragen als ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Is dit alles?’ en ‘Waarom ben ik niet gelukkig met mijn huisje, boompje, beestje?’ steken dan de kop op. En ook ‘Er moet toch meer zijn dan dit?’

Het antwoord is: ja, voor jou is er meer, anders zou je deze workshops niet volgen.

Deze zaterdag willen we je weer in contact brengen met je levensmissie. En met de blokkades die ervoor hebben gezorgd dat je het contact met die missie bent kwijtgeraakt. Of die ervoor hebben gezorgd dat je je missie niet bent gaan leven. Het werk dat we tijdens de eerste drie dagen hebben gedaan gaat hierbij helpen, want de redenen waarom je schaduw hebt opgebouwd of waarom je je mannelijke/vrouwelijke aard hebt verborgen zijn vaak ook de oorzaak voor het verlies van het contact met je missie. En voor het ontbreken van levenskracht om die missie te leven.

Levenskracht heb je nodig om de opdracht die je jezelf hebt gegeven, voor je hier naar toe kwam, uit te voeren. Hoe het gesteld is met jouw levenskracht hangt af van allerlei factoren. Wat heb je meegekregen vanuit je voorouderlijn? Welke blokkades heb je zelf opgebouwd. Hoe leef je? Zet je je wilskracht in om je levensmissie te realiseren of voor het verzadigen van kortstondige verlangens? Deze dag onderzoek je deze vragen, zodat je in contact kunt komen met die kracht én kunt besluiten om deze in te zetten voor jouw levensmissie. Want een sjamaan weet wat zij/hij hier komt doen en laat zich niet van dat pad afleiden.

Het is de weg van het hart om met diep respect voor het levenvoortbrengend principe van de aarde, de vrouw, de man en al wat leeft, jouw levenskracht daarvoor in dienst te stellen.

 

Zweethut

Het is mogelijk om na deze dagen een zweethutceremonie te ondergaan, waarvoor al een datum vastgesteld, om te integreren wat je in die vier dagen hebt ontsloten in jezelf. Op de site staat meer informatie over de zweethut als je niet bekend bent met deze ceremonie. 

 

Review – Impressie van een deelneemster

Een review schrijven over the Shaman Way, eigenlijk kan dat niet.
Ik doe toch een poging, omdat ik iedereen deze wel heel bijzondere “reis” van harte kan aanbevelen, toewens.

Ik realiseer me, dat ieder woord dat ik hier schrijf, The Shaman Way tekort zal doen. Geen enkel woord kan de precieze ervaring/beleving omschrijven, van wat The Shaman Way doet, wat The Shaman Way bewerkstelligt. Het heeft met \’gevoel\’ te maken, het heeft met zielenroerselen te maken, die in het dagelijkse leven zó snel naar de achtergrond verdwijnen en dus geen of te weinig aandacht krijgen of nooit aandacht hebben gehad. Het heeft met diepgang te maken.

Het heeft met verleden, heden en toekomst te maken.
Het heeft met emoties te maken, in alle soorten en vormen. In willekeurige volgorde: kracht, humor, liefde, donker, licht, actie, stilte, plezier, blijdschap, verdriet, afkeer, irritatie, mededogen, bewondering, ongemak, pijn, schuld, vergeven, worstelen, eenzaamheid, samen-zijn, rusteloos, verwondering.

Het heeft met de elementen te maken: aarde, vuur, lucht en water.
Met Yin en Yang, met mannen en vrouwen.
Met muziek, met dans, met stilte en beweging.
Het heeft met moeder aarde te maken, met míjn moeder, overgrootmoeder en over-overgrootmoeders.
Het heeft met spiegelen te maken, durf ik mijzelf ECHT in de ogen te kijken, aan te kijken en daarvan te leren?

Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is geweest, het heeft te maken met: VERTROUWEN en LIEFDE. En die heb ik onvoorwaardelijk ontvangen van de deelnemers, maar m.n. ook van de begeleiders.
Confronterend, ondervragend, spiegelend, maar oh zo integer, liefdevol en \’veilig\’. Niet zweverig, maar oprecht en uit het hart. Dat wat nodig is komt en mag ik ontvangen. Dat wat niet meer nodig is, mag ik loslaten en dankbaar voor zijn.

Ik heb leren vertrouwen op mijn eigen proces, dat dit óók een teken van kracht is. Ik mocht ontspannen en uitrusten, waarmee ik wil zeggen: “dat ik alle strijd en twijfels mag loslaten en me mag openstellen, voor dát wat komen gaat.”

Ik heb geleerd en ervaren, dat ik er ook mag zijn en de moeite waard ben.

En ik weet, dat ik er nog niet ben.

Maar een betere en mooiere \’opmaat\’ had ik me niet kunnen bedenken of wensen.

Stil wachtend
op de juiste tijd
om te ontluiken

Paula

English

The way of the heart

See a review at the end of this page.

A shaman is a chosen one, a called one, by ancestors and spirits to be there for their \’people.\’ That\’s how it was in the old days. Now we give workshops and have a practice, but the assignment \’to be there for your fellow man\’ has stayed the same. That is a sacred assignment.

The old way\’s of life in which shamans still live and work, being a link between heaven and earth, connects many people to the need for spirituality, meaning, and purpose. So many people feel that the way they live and work now no longer fits. You know that \’there is more between heaven and earth\’ and would like to get in touch with it more deeply, become aware of it and work with it.

The Shaman Way lets you experience how shamanism can be used in everyday life. You don\’t necessarily have to undergo heavy and difficult initiations. What you do during these four Saturdays is \’open\’ yourself, after which life brings the initiations you can handle and will bring you closer to who you really are.
Shamanism may be centuries old, but it does not stand in the way if you are a therapist, mother, father, teacher or tutor, work in healthcare, ICTer or director. It will connect you more with nature and All That Is, giving life a deeply felt spiritual layer. Connecting with your heart and our ancestors so that we realize again who we are and where we came from. We learn to mark important events with ceremonies and feel the connection to All That Is more deeply. We celebrate and honor it.

That is The Shaman Way now, today. And we are excited and honored to offer everyone the opportunity to get in touch with it.

Participation

The Shaman Way is a following up of the basic shamanism course. By the way, it is not necessary to have taken part in the basic course. It is for deepening your life and for anyone who has arrived at the point in his/her life where the question \’what do I really want?\’ arises and can no longer be pushed away. It\’s to experience what shamanism is all about.

Look for dates in Agenda.

The Saturdays are given at De Vrije Ruimte, Stadhouderslaan 15, The Hague, from 9:30am to 6:00pm.

The contribution is  €520, €620 or €720, depending on your income.

Mail:info@joskester.com

We work with a small group of no more than 6 to 12 participants. If you feel the call contact us by sending a mail and we will send you an application form. Once we have received that and you have paid (unless you have agreed on a payment plan). you will receive the syllabus with more information about the themes of these days. After registering, you can\’t come? You can cancel up to one month before the start. After that, we, unfortunately, have to charge (part of) the costs. However, it is possible to transfer your participation to someone else. Our terms and conditions can be found here on the site (see Contact). Participating in our activities means that you agree to these terms and conditions.

Programme

Day 1 – Ancestors

To know your ancestors is to get closer to your roots. Because you are who they were. This day is about detaching yourself from that so you don\’t have to repeat their old traumas.

What do you know about your ancestors? Who were they, how did they live, how far can you look back and step back in their footsteps? They have lived before you and thanks to them you are here. Connecting with them is grounding, enlightening and healing,

For old peoples it was very important to honor their ancestors. In our culture the idea has come to life that this is no longer necessary. Contact between the ancestors and the living is important for your own roots. Connecting with your ancestors, remembering and honoring them, can give more clarity about things in your life that are difficult and troublesome for you. After all, we don\’t just have those difficulties from ourselves, but can come from the ancestral lineage. People who feel drawn to shamanism or other forms of spirituality are often carriers of family karma. This karma is the sum total of all the hidden and kept secret taboos and sorrows in the family. This can go back as far as the seventh generation. Connecting with your ancestors can put you in touch with those hidden emotions and family secrets. Where emotions are closed or kept away, life cannot flow. These emotions continue to pass on from the seventh generation. This secret, this emotion, pain or fear is passed on from generation to generation, so it also repeats itself. Everyone in the family suffers from it, but one member of the family carries it with them and goes in search of healing for themselves, and therefore for the family. Making the secrets and emotions visible can free the entire family from an unconscious burden. It does take courage because family members on an unconscious level do not wish this to happen, because in doing so the old pain is felt and (sometimes) a tradition is broken. The one who is burdened with this is therefore often either the maverick, or the black sheep and feels him/herself standing outside the family circle. That person can make a start to stop the repetition by making it open and discussable. Our ancestors are waiting for our attention, our thoughts and our prayers. This Saturday is all about restoring this contact. And when we allow their tears to flow through us we become whole, and experience a moment of tikkun olam; making the world whole.

You may have done an ancestor practice before, this time you will come into direct contact with them through a constellation: the so-called \’ancestor tunnel.\’ With the trance journey you will also travel to them. It is important to note that it is important for women to focus on the female lineage and for men to focus on their male lineage. This has to do with the fact that it is important for your woman-ness and for your man-ness to focus on that, because that is where you often find difficult issues. This is not an established fact, but I want to point it out to you.

If you don\’t already have one, you could make a house altar in a central place in your home for your ancestors, and for that which connects you also to the spiritual world. With this you honor them for what they did in their lives to give you this life. It is also a spiritual channel, where you can say your prayers every morning, or any time of day.

Day 2 – Shadow (A Fools Paradise)

We jump into the deep next: the theme of the first day is Shadow. According to Carl Gustav Jung, this is the sum total of all the dark and especially repressed feelings hidden within us. The shadow is everything we do not want to be, but at the same time regularly are. That is why it is also called \’a fools paradise.\’

The shadow develops in every human being and it begins in childhood. Shadow depends on the culture you grow up in. Shadow is part of life, just as light is part of day and darkness is part of night. We owe our shadow mostly to Christian morality and parenting ideas that are far from a \’natural\’ growing up, where children are allowed to be and learn from each other and everyone in a community. We have made parenting a technical product for which two biological parents have responsibility. The result is that children are limited in their development, often unable and not allowed to express themselves and live their naturally innate curiosity. They hide traits that are seen as \’undesirable\’ in their environment. This creates a backpack, as Robert Bly (author of the book \’Iron John\’) calls it, into which we put all the negativity and pain we have accumulated, until the moment that backpack becomes too heavy and we will have to face whatever is in it.

This day you are going to connect with your shadow. By facing your shadow, you will learn that there is no need to be afraid of it. That there is strength in it, but that it is also your weakness that deserves attention and through it you will get to know your triggers better. Anyone who knows his or her shadow will no longer be surprised by it. This day we hope you will learn to know, accept and embrace your shadow.

Day 3 – The Turnaround (WomanManEnergy)

You were born as a man or as a woman. Your personality is largely shaped by the cultural images in your life about masculinity and femininity. And almost everyone feels that it is no longer correct how the roles of men and women are defined in our culture. That masculinity is valued more than femininity, for example. The way in which we are rapidly making our planet unliveable also has something to do with this. And that is why so many people are busy (through trial and error) with the reunion of the feminine and the masculine. People everywhere feel that call within themselves to rediscover this not only with each other, but also within themselves. That our earth, but especially that of the seven generations after us, depends on whether we will be able to bring balance to how men and women interact with each other and with the earth.

This day is therefore perhaps the most essential of The Shaman Way. You are going to make the switch to that other part of yourself: where is the man in you as a woman? And where is the woman in you as a man? Very exciting, because we have been programmed, largely unconsciously, for centuries with images of masculinity and femininity. We often have negative judgments about that. And then you encounter that within yourself.

We spend this day largely separated: the men with the men, the women with the women, because this theme requires the greatest possible safety. And because the feminine part feels very different for men than their masculine part for women. Women are often addressed on their masculine side and mainly show that side because we live in a male-dominated culture. Their femininity suffers as a result. Men, on the other hand, often do not want to be addressed about their femininity, because for centuries men have been told that it is weak and therefore unreliable.

The rotation makes it possible to experience the differences in energy. This day’s program will create a dynamic that makes it clear how we fulfill these roles and your own femininity and masculinity will be seen in a different light. These times require us to know our masculine and feminine qualities. It is up to you to use this when a situation requires it. Without taboos, without shame.

Day 4 – Life-force / life mission

Life-force and life mission are inextricably linked. You came to this earth for a purpose. Too often, it happens during our lifetime that we lose sight of that goal or that we refuse to live up to it. For example, people in their 30s nowadays find it very difficult to \’be grounded\’ because they can feel that \’society\’ asks them to put their life mission aside. And around the age of forty, that goal often comes back to life. We call that a midlife crisis because you have done your very best to organize your life in such a way that that goal has faded into the background. Questions such as \’Why am I here?\’ \’Is this all?\’ arise. And also, \’There must be more than this, right?\’

The answer is: yes, there is more for you; otherwise, you would not follow these workshops.

This Saturday, we want to bring you back in touch with your life mission. And with the blockages that have caused you to lose contact with that mission. Or who prevented you from living your mission. The work we have done during the first three days will help with this, as the reasons you have built a shadow or hidden your masculine/feminine nature are often also the cause of the loss of contact with your mission. And for the lack of vitality to live that mission.

You need life force to carry out the task you gave yourself before you came here. The state of your life force depends on all kinds of factors. What did you get from your ancestral line? Which blockages have you built yourself so that your power can no longer flow? Do you use your willpower to realize your life mission or to satisfy ephemeral desires? This day, you will investigate these questions to come into contact with that power and decide to use it for your life mission because a shaman knows what she/he is coming to do and cannot be distracted from that path. It is The Shaman Way to allow her/his life force to be nourished by all that lives with deep respect for the life-producing principle of the earth.

 

Sweatlodge

After these days it is possible to undergo a sweat lodge ceremony to integrate what you have unlocked within yourself during those four days. For this day a date has already been set. On the site you can find more information about the sweat lodge if you are not familiar with this ceremony.

 

Review

Writing a review of the Shaman Way is actually impossible.
However, I make an attempt, because I heartily recommend this very special \’journey\’ to everyone.

I realize that every word I write here will do The Shaman Way disservice. No words can describe the exact experience of what The Shaman Way does, what The Shaman Way accomplishes. It has to do with \’feeling\’, it has to do with soul stirrings, which in daily life disappear so quickly into the background and thus get no or too little attention or never got attention. It has to do with depth.

It has to do with past, present and future.
It has to do with emotions of all kinds and forms. In no particular order: strength, humor, love, dark, light, action, silence, pleasure, joy, sadness, disgust, irritation, compassion, admiration, discomfort, pain, guilt, forgiveness, struggle, loneliness, togetherness, restless, wonder.

It has to do with the elements: earth, fire, air and water.
With Yin and Yang, with men and women.
With music, with dance, with silence and movement.
It has to do with Mother Earth, with my mother, great-grandmother and great-great-grandmothers.

It has to do with mirroring, do I dare to REALLY look myself in the eye, to look at myself and learn from that? But what has been most important to me, it has to do with: TRUST and LOVE. And I received this unconditionally from the participants, but especially also from the facilitators. Confronting, questioning, mirroring, but oh so honest, loving and \’safe\’. Not woolly, but sincere and from the heart. That which is needed comes and may be received. That which is no longer needed, I may let go and be grateful for.

I learned to trust my own process, that this is also a sign of strength. I was allowed to relax and rest, by which I mean: \’that I may let go of all struggles and doubts and may open myself up for that which is to come.\’

I learned and experienced, that I too may be there and am worthwhile.

And I know I am not there yet.

But a better and more beautiful \’prelude\’ I could not have imagined or wished for.

Silently waiting
for the right time
to be

Paula