Skip to content

Sjamanisme

Sjamanisme
Sjamanisme

‘Sjamanen zijn genezers, zieners, visionairs. Zij staan in verbinding met de wereld van goden en geesten. Hun lichaam wordt achtergelaten wanneer ze naar de ongeziene werelden reizen. Het zijn dichters en zangers. Ze dansen en scheppen kunst. Ze kennen de kosmische en de aardse geografie, ze kennen de planten, dieren en elementen. Het zijn psychologen en vertellers, maar boven alles zijn het de ‘technici van het heilige’ en ‘meesters van de extase.’

(Joan Halifax, Shamanic Voices , E P Dutton, NY, 1979)

Sjamanisme is een verzamelnaam voor spiritueel leiderschap, dat vroeger over heel de wereld – en dus ook bij ons – werd gepraktiseerd. De term ‘sjamaan’ is afkomstig van het woord šaman ša uit het Evenkisch (een Toengoezische taal in Oost-Siberië) en zou betekenen ‘iemand die weet’. Antropologen hebben deze term ingevoerd om sjamanen, heilige mensen en medicijnmensen mee aan te duiden. Het woord komt ook voor in het Sanskriet als Śramaņa (wat ‘zoeker’ betekent) en komt overeen met het Chinese sha-men, wat ‘hij die in extase verkeert’ betekent.

Sjamanen worden bij veel volkeren aangetroffen. Sjamanistische levensvisies bij deze volkeren zijn cultureel bepaald. Er bestaan dan ook vele, soms sterk uiteenlopende, vormen van, maar met allemaal een en dezelfde overeenkomst; dat zij gedurende hun reizen (extase) in de andere werkelijkheid spreken en kunnen bemiddelen met de voorouders en goden (spirits). Sjamanisme is geen religie, al wordt het door veel antropologen gezien als de oudste spirituele stroming op aarde waar religies uit zijn voortgekomen. In de westerse wereld is sjamanisme grotendeels verloren gegaan.

Hedendaags sjamanisme, wat in het westen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in opkomst is, is tegenwoordig niet zozeer een cultureel bepaalde levensvisie, maar meer een bewust gekozen levenshouding. Die levenshouding draagt bij aan het bewust omgaan en in verbinding zijn met de natuur en moederaarde, met jezelf en je omgeving. Het is mogelijk via sjamanistische kennis en rituelen te ervaren dat alles één is, er geen afscheiding bestaat en alles met elkaar is verbonden. Daarbij gaat het niet alleen om de verbinding met je eigen individuele kracht en wijsheid, maar ook met de natuur en de samenleving. 

Sjamanisme betekent ervaren. Je eigen ervaring staat centraal. Dit wil zeggen dat je gedurende workshops of coaching het in je botten kunt voelen wat er plaatsvindt. Als je dingen wilt veranderen kunnen we er lang over praten, maar ervaren is de (enige) manier om het werkelijk te doen.

Zoals ik het sjamanisme praktiseer ga ik ervan uit dat alles een eigen bewustzijn en een eigen energieveld heeft. Als een energieveld verstoord is zal ik een aanzet geven tot herstel. Verstoring kan op vele niveaus hebben plaatsgevonden; in je jeugd, school, vorige levens, voorouders. Als sjamaan en mens ken ik de weg als het gaat over de wijsheid van het hart en de onsterfelijkheid van de ziel. Een bijzondere kwaliteit van een sjamaan is dat hij of zij kan reizen in andere werkelijkheden en daar, met de hulp van zijn of haar krachtdieren en gidsen, informatie kan krijgen over tal van zaken. Deze informatie kun je ook zelf \’ophalen\’. Iets wat ik mensen leer. Dat is het ervaren van wat er aan wijsheid in jezelf zit.

De weg van het hart

Tot slot. Uit onderzoek is gebleken dat wij in staat zijn het elektromagnetische veld dat ons omringt en de basis is van alle creatie te beïnvloeden. Dit veld kent vele benamingen: Groot Mysterie, Het Veld, Quantum Hologram, Gods Mind, The Matrix, de Akasha Bibliotheek enzovoort. Wetenschappers ontdekken nu dat het heelal niet een gebied is waar planeten en sterren op zichzelf in de ruimte staan, maar dat daartussen een essentie, een bewustzijn bestaat waarmee alles in die ruimte met elkaar is verbonden en elkaar beïnvloedt. Ook op aarde is dit het geval. Diezelfde wetenschap heeft aangetoond dat onze gevoelens, gebeden, intenties en overtuigingen invloed heeft op dit veld. Het vormt zich niet zozeer naar onze gedachten maar vooral naar de gevoelens die wij uitzenden. Dus wat wij ‘de wereld’ noemen is het resultaat en optelsom van al onze gevoelens en overtuigingen. Je kunt de wereld dus veranderen, maar alleen als je je overtuigingen verandert.

Het veld rondom ons hart is zo’n vijfduizend maal sterker dan het veld dat de hersenen uitzenden. Emoties, gevoelens en intenties die vanuit het hart worden gevoeld, hebben een groot scheppende effect. Niet alleen de huidige wetenschap komt daar achter. Dit is al eeuwen bekend bij de oude spirituele en religieuze tradities. Sjamanen, medicijnmensen, alchemisten, mystici, priesters en priesteressen wisten dat er een taal bestaat waarnaar het universum luistert – een taal die we allemaal kennen maar vaak niet (durven) spreken. Het is de taal van de liefde.

Be blessed